Usługi dla gmin

Monitoring obrotu nieczystościami płynnymi w ramach projektu  Społeczeństwo Zintegrowane Lokalnie

Dla mieszkańców

Darmowa aplikacja i czujnik prognozujący zapełnienie szamba na podstawie historii zajętości

Dla firm asenizacyjnych

Zintegrowany z gminą i aplikacją mieszkańców system obsługi zamówień i tras, dokumentów i RODO

Dla gmin

Gotowy do wdrożenia w 6 do 8 tygodni system zintegrowanego monitoringu nieczystości w gminie.

Przyjazne usługi dla ludności

Prosta aplikacja dla mieszkańców

Każde gospodarstwo domowe w terenach nieskanalizowanych posiada własny czujnik prognozujący stan szamba. W aplikacji można zamówić odbiór i za niego zapłacić, przejrzeć automatycznie generowane umowy, rachunki i faktury, zgłosić szkodę lub reklamację.

Efektywne usługi asenizacyjne

Zintegrowany system dla firm asenizacyjnych

Kierowcy również dostają aplikację do obsługi tras i odbiorów z kolei właściciel firmy asenizacyjnej dostaje dostęp do całej masy informacji a przede wszystkim do generowanych automatycznie zoptymalizowanych tras dzięki, którym po prostu zarobi więcej, wykonując więcej odbiorów.

Bezpieczna i zdrowa gmina

Sprawozdawczość i kontrola dla gminy

Gmina spełnia nowe wymogi prawne, eliminuje szarą strefę, chroni środowisko, wprowadza nową jakość w usługach gminnych.

Inwentaryzacja i monitoring
w 90 sekund

Jak to działa ?

Jak wdrożyć monitoring w twojej gminie?